Верасы – Завируха

Верасы – Завируха

Белы снег белы снег белы снег белы цень
Белы снег белы снег белы снег белы день
Ты куды мяне клiчаш паслухай
Завiруха мяце завiруха
На дварэ нi машын нi людей
На дварэ нi машын нi людей
Завiруха мяце завiруха
Ты куды мяне клiчаш паслухай
На дварэ нi машын нi людей
Нi машын нi людей

Белы снег белы снег белы снег белы след
Белы снег белы снег белы снег белы свет
За табой асцярожна ступаю
Засыпае нас снег засыпае
Патрапляю замецены след
Патрапляю замецены след
Засыпае нас снег засыпае
За табой асцярожна ступаю
Патрапляю замецены след
Замецены след

Белы снег белы снег белы снег белы клен
Белы снег белы снег белы снег белы сон
Як паходня твой шаль ружавее
На зямлi я i ты i завея
И вакол нi вачей нi акон
И вакол нi вачей нi акон
На зямлi я i ты i завея
Як паходня твой шаль ружавее
И вакол нi вачей нi акон
Нi вачей ни акон

На зямлi я i ты i завея
Як паходня твой шаль ружавее
И вакол нi вачей нi акон
Нi вачей нi акон
Нi вачей нi акон
Нi вачей нi акон
Нi вачей нi акон