Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

 4.5. Планувальна організація території житлового району (кварталу) повинна забезпечувати в житлі та на території поблизу будинків сприятливий мікроклімат, нормативні акустичний та інсоляційний режими і рівні хімічного забруднення навколишнього середовища, питомі розміри вільних і озеленених площ дворів, що відповідають будівельним нормам.

4.9. Для забезпечення сприятливого мікроклімату на території житлових груп (дворів) за потреби слід передбачити планувальні прийоми, що забезпечують вітропилезахист та аерацію житлової території.

4.10. Дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж площа смуги зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового будинку або відповідної площі озеленення на вільній від забудови території подвір’я, та забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення, в тому числі майданчики для: 

 – ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку розміром не менше 0,7 кв.м/люд., які слід розміщувати на рівні землі території подвір’я на відстані не менше 12 м від вікон житлових і громадських будівель, внутрішньоквартальних проїздів та на відстані не менше 20 м від місць розміщення сміттєзбірників, короткочасних стоянок автотранспорту та відокремлювати по периметру смугою зелених насаджень шириною не менше 3 м;  

-занять фізкультурою та спортом розміром не менше 2 м2/люд. на відстані від житла — 10-40 м; 

– відпочинку дорослого населення розміром не менше 0,1 м2/люд. на відстані 10 м від житлових та громадських будівель; 

– господарського призначення (сушіння білизни, чистка речей, розміщення сміттєзбірників) з розрахунку не менше 0,3 м2/люд. На відстані не менше 20 м від житлових будівель та майданчиків для гри та відпочинку, для вигулу собак — на відстані 40 м; 

– спеціального призначення (відкриті майданчики для короткочасних та гостьових стоянок автомобілів) з розрахунку 0,8 м2/люд. на відстані 10-50 м в залежності від місткості.

Майданчики повинні бути ізольовані від об’єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.

 ДБН В.2.2-4-97 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

2.10. Майданчики для дiтей ясельного вiку повиннi мати трав’яне покриття, майданчики для дошкiльникiв — частково трав’яне i частково (не бiльше 60 м) грунтове покриття з домiшками твердих дрiбно-зернистих мiсцевих будiвельних матерiалiв, якi дозволенi до використання МОЗ України.

 ДБН 360-92** ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

3.12. Відповідно до природно-кліматичних особливостей України (додаток 1.1) при організації забудови треба передбачати захист території житлових груп (дворів) від несприятливих зимових вітрів, пилових бур, а також підвищення аерації влітку, захист від перегрівання, особливо для південних районів держави (розділ 10).

3.16. При проектуванні житлової забудови слід передбачати розміщення майданчиків, розмір яких і відстані від них до житлових і громадських будинків треба приймати не менші ніж у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Майданчики

Питомі розміри майданчиків, кв.м на 1 люд.

Найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, м

Ігрові для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку

0,7

12

Для відпочинку дорослого населення

0,1

10

Для занять фізкультурою

0,2

10 — 40

Для господарських цілей

0,3

20

Для вигулювання собак

0,3

40

Для стоянки автомашин

0,8

За табл. 7.5

Примітка 1. Відстані від майданчиків для занять фізкультурою установлюються залежно від їхніх шумових характеристик; від майданчиків для сушіння білизни — не нормуються; відстань від майданчиків для сміттєзбірників до фізкультурних майданчиків, ігрових майданчиків для дітей і відпочинку дорослих треба приймати не менше 20 м, а від майданчиків для господарських цілей до найбільш віддаленого входу у житловий будинок — не більше 100 м.

Примітка 2. Допускається зменшувати, але не більше ніж на 50%, питомі розміри майданчиків: для дитячих ігор, відпочинку дорослого населення і занять фізкультурою у районах з пиловими бурями при створенні закритих споруд; для господарських цілей при забудові житловими будинками, обладнаними приміщеннями для сушіння білизни, ліфтами, сміттєпроводами; для занять фізкультурою при формуванні єдиного фізкультурно-оздоровчого комплексу мікрорайону для школярів і дорослого населення.

7.50. Відстані від наземних і комбінованих (наземно-підземних) гаражів і автостоянок легкових автомобілів до житлових і громадських будинків слід приймати не менше тих, що наведені у таблиці 7.5.

Таблиця 7.5

Будинки, до яких визначаються відстані

Відстані, м, від гаражів і відкритих автостоянок

при кількості легкових автомобілів

10 і менше

11 — 50

51 — 100

101 — 300

Понад 300

Житлові будинки, у т.ч. торці житлових будинків без вікон

10

10

15

10

25

15

35

25

 

50

35

Громадські будинки

10

10*)

15

25

25

Загальноосвітн школи і дитячі установи (дошкільні)

 

15

 

25

 

25

 

50

 

*)

Лікувальні установи із стаціонаром

25

50

*)

*)

*)

*) Визначається за погодженням з органами Державного санітарного нагляду.

Примітка 2. Відстань від секційних житлових будинків до відкритих майданчиків місткістю 101-300 машин, які розміщуються уздовж поздовжніх фасадів, слід приймати не менше 50 м.

10.21. Допустимі рівні шумів для житлових і громадських будинків і прилеглих до них територій, шумові характеристики основних джерел зовнішнього шуму, порядок визначення очікуваних рівнів шуму і потрібного їх зниження у розрахункових точках, методики розрахунку акустичної ефективності архітектурно-планувальних і будівельно-акустичних засобів зниження шуму та основні вимоги до їх проектування треба приймати відповідно до чинних нормативів.

Допустимі рівні шуму на територіях різного господарського призначення не повинні перевищувати показників санітарних норм, значення яких наведені у таблиці 10.2.

Таблиця 10.2

Території

Еквівалентний рівень шуму,

дБА

Максимальний рівень шуму,

дБА

з 7 до з 23 год

з 23 до 7 год

з 7 до з 23 год

з 23 до 7 год

Сельбищні зони населених місць

55

45

70

60

Для житлової забудови, що реконструюється

60

50

70

60

10.32. Заходи щодо регулювання вітрового режиму повинні бути спрямовані на пом’якшення мікроклімату, у першу чергу, на ділянках дитячих дошкільних установ і шкіл, у зонах відпочинку і на основних пішохідних шляхах.

Найбільш ефективні прийоми вітрозахисту — багаторазове застосування вітрозахисних екранів по глибині забудови, створення аеродинамічних груп.